Information

Monument Jana ze Sprowy
Dating 1440
Location Cistercian Monastery of Mogilo, Kraków, Lesser Poland, Poland
Gender Male
Costume Martial

Tags

Source

Mrozowski, Przemysaw. 1994. Polskie Nagrobki Gotyckie. Warsaw: Zamek Krolewski.

effigiesandbrasses.com 2009-2024