Information

Monument Pakosław of Mstyczowa
Dating 1319
Location Church, Jedrzejów, Świętokrzyskie, Poland
Gender Male
Costume Martial

Tags

Source

Mrozowski, Przemysaw. 1994. Polskie Nagrobki Gotyckie. Warsaw: Zamek Krolewski.

Related


effigiesandbrasses.com 2009-2024