Effigies & Brasses

3 Results

Casimir the Great (1370)

1370, Poland

Kazimierza Wielkiego (1370)

1370, Poland

Władysława II Jagiełły (1421)

1421, Polandeffigiesandbrasses.com 2009-2019